บาทหลวงสมศักดิ์ ธิราศักดิ์

ผู้ทำการแทนรับใบอนุญาติ

บาทหลวงถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์

ผู้ช่วยจิตตาภิบาล

เซอร์ มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน