Santa Cruz Suksa School โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
  • โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา : Santa Cruz Suksa School
  • โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา : Santa Cruz Suksa School
  • โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา : Santa Cruz Suksa School

tr>
ปฏิทิน ปฏิบัติงาน

date

< 2016 - 05 >
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
แสดงผลปฏิทินประจำเดือน
วันที่ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียน
สารสนเทศปี 2557

แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายวิชากา
ฝ่ายกิจการนักเรีย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบุคค
ฝ่ายบริกา
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนกปฐมวัย
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน ปฐมวัย
ปฏิทินประจำปี 2558
แผนพัฒนา 2558-2560 (ปฐมวัย)
แผนพัฒนา 2558-2560 (พื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558
----------------------------------------

สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน2557
สารสนเทศเกี่ยวกับครู 2557
การรายงานคุณภาพสถานศึกษา(SAR)2557
---------------------------------------------แบบฟอร์มต่างๆในการใช้ดำเนินงานของโรงเรียน
เอกสารขออนุมัติกิจกรรม รายงานสัมมนา 2558
แบบสรุปโครงการประจำปี 2558
แบบประเมินสรุปกิจกรรม 2558
แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 2558
-----------------------------------------------
การรับ-ส่งหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ สช.

รายงานประจำปี 2557

www.free-counter-plus.com
สุขสันต์วันเกิด


เดือน กุมภาพันธ์

champ25588.jpg

ประชาสัมพันธ์ 
 
รูปภาพกิจกรรม

รวมรูปภาพกิจกรรม 2557

 
รูปภาพกิจกรรม 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
144/1 ถนนเทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร10600
E-Mail : sc.ac.santacruz@gmail.com โทร.0-2466-6991 โทรสาร 0-2465-7009